SONY TV, MERE SAI, TUSHAR DALVI, KISHORI GODBOLE, VAIBHAV MANGLE, TARUN KHANNA, SIDDHANT KARNICK CHIRAG DAVE, SHARMILA RAJARAM, HIMANSHU RAI, RAKSHIT WAHI, BHUPINDDER BHOOPII, TELLYCHAKKAR